Moskalenko – Sveshnikov; 1994

8/4k3/4p2p/4np2/7P/pB3PP1/Pq2QK2/8 b – – 0 39